Nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzat

A Gredex Kft. továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy
vehet részt (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvételhez szükséges https://www.facebook.com/kommerlingablakok facebook oldalon posztolt játékfelhívás lájkolása és
hozzászólásban megadni, hogy kinek szeretné a posztban található ajándék utalványt megnyerni.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék 2023.06.23.-án indul, és 2023.07.23-ig tart.
A Játék nyereménye: 1 db 20.000 Ft értékű Lidl vásárlási utalvány
A nyeremény sorsolására és eredményhirdetésére 2023.07.24.-én, a nyereményjáték lezárása után kerül sor az alábbi oldalon https://socialwinner.besocial.hu/?ref=facebooknyertes

A Szervező az ajándék nyertesének nevét külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a https://www.facebook.com/kommerlingablakok facebook
oldalon.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 db nyertest húz ki. Amennyiben a Játékos a Facebook üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 14 napon belül nem válaszol, a nyereményjátékot lezártnak
tekintjük. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és

Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és
engedélyezés nélkül felhasználhassa. A begyűjtött adatokat a Gredex Kft. a játék lezárását követően nem használja fel. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet;
valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.